Nautika 700

Nautika 700 je višenamjenska radna poludeplasmanska jednotrupa brodica certificirana za gospodarsku namjenu (ribarsku djelatnost te prijevoz robe i putnika). Riječ je o otvorenoj brodici s brzopraznećim kokpitom na cijeloj palubi.Namjenjena je ribogojilištima- za prijevoz riblje hrane do kaveza, tegalj i boksanje kaveza- ali vrlo se jednostavno može prenamijeniti za prijevoz putnika ili taxi brod.
Sa 50KS postiže brzinu od 10 čvorova, ali izbor motora je širok, a brodica može biti pogonjena i vanbrodskim motorom.
Struktura brodice rađena je u projektnoj kategoriji B, a područje plovidbe je III. Brodica ima odobrenje za ukrcaj 2150kg tereta i 4 člana posade.
Razmještaj svih prostora radne brodice je prikazan na općem planu brodice.
Brodica je u potpunosti izrađena od SOP-a (staklom ojačanog poliestera) ručnim postupkom laminirarja u ženskom kalupu.

Glavne osobine brodice “NAUTIKA 700 OPEN” – RADNI, INAČICA UM
1. Izmjere
Najveća duljina / 7,00 m
Duljina trupa / ISO8666: LH = 6,96 m
Najveća širina / 2,47 m
Širina trupa / ISO 8666: BH = 2,43 m
Duljna vodne linije (KVL) / LDWL = 6,33 m
Visina brodice na pramcu (uključena peraja kobilice) / Hmax = 1,85 m
Visina trupa na KVL/2 / H/LW2 = 1,41 m
Nadvođe na sredini brodice mjereno od KVL/ FM = 0,93 m
Gaz na KVL/2 / TM = 0,67 m
Gaz do kraja pete kormila / Tmax = 0,98 m
Masa brodice kod isporuke (uklj. masa ugradb. motora) / (mLCC) = 2050 kg
Masa brodice pod najvećim opterećenjem / mLDC = 4560 kg
Masa brodice pod najmanjim opterećenjem / mP = 2214 kg
Masa SOP-a / Gsop = 950 kg

Korisna nosivost na palubi / 2425kg
korisna nosivost sadrži:
– riblja hrana (specifična masa 650 kg/m3) / 2000 kg
– 4 osobe (4×75) / 3oom
– top za hranjenje ribe / 125kg

2. Kapaciteti
Spremnik goriva 1 kom. / 149 lit
Spremnik pitke vode / 0,00 iít
Spremnik crne vode / 0,00 lit
Najveći broj osoba / 4
Broj ležajeva / 0
Broj sjedala / 4

3. Poriv
Pogon ugradbenim diesel motorom, direktni pogon
Najveća snaga motora MCR/ Pmax = 36,8 kw
Broj motora/ N = 1
Najveća masa ugradbenog motora / G = 260 kg

4. Predviđena brzina
Brodica s najvećim dopuštenim opterećenjem, 80% MCR: v = 8.0 čv

5. Kratki opis brodice
Projektna kategorija: (samo za proračun konstrukcije) ISO B

Projektna kategoria: ISO C

Podnrčje plovidbe: HRB IIIb

Stanje mora (WMO) za koje je definirma potpuna radna sposobnost: 3